گاهی ملاحظه می شود که دسترسی آسان به دستگاه های خودپرداز شهری دشوار و حتی زمان بر می شود. از این رو انجمن آموزشی برای سهولت در پرداخت حق التدریس مدرسان و مربیان، درگاه پرداخت مطمئن اینترنتی را در سایت در نظر گرفته است. بنابراین می توانید مبلغی که در فرم صورتحساب آمده و مورد تأیید شما قرار گرفته است را از طریق این درگاه به آسانی پرداخت نمایید.    

  • توجه شود که مبلغ به تومان وارد گردد.