تدریس خصوصی و گروهی

 

ریاضی

فیزیک

شیمی و زیست شناسی

زبان عربی

زبان انگلیسی

ریاضیات 6 سال ابتدایی فیزیک دهم تجربی و ریاضی (فیزیک پایه)

شیمی دهم تجربی و ریاضی (شیمی پایه)

آموزش عربی دوره اول و دوم متوسطه

زبان انگلیسی پایه ( ویژه 6 سال ابتدایی)   

ریاضیات دوره اول و دوم متوسطه فیزیک یازدهم (ریاضی و تجربی) شیمی یازدهم (ریاضی و تجربی)   زبان انگلیسی دوه اول و دوم متوسطه
ریاضیات گسسته فیزیک دوازدهم (ریاضی و تجربی) شیمی دوازدهم (ریاضی و تجربی)   زبان انگلیسی دانشگاه (مقاطع مختلف تحصیلی)
ریاضیات عمومی 1 و 2 دانشگاه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه شیمی عموی 1 و 2 دانشگاه    
ریاضیات مهندسی    زیست شناسی 1    
آمارو احتمال مهندسی    زیست شناسی 2    
هندسه و جبر    زیست شناسی عمومی دانشگاه    
تحقیق در عملیات 1 و 2        
  • برای اطلاع از هزینه و زمان برگزاری کلاس ها، با شماره زیر تماس حاصل فرمائید. 

                                                                 (داخلی 109 و 108)  77 63 43 55 -021